Sociaal en bedrijfsmatig meetinstrument

Beschutte werkplaatsen hebben als missie duurzame werkgelegenheid te verschaffen aan personen met een handicap. Sinds 1968 heeft ENTRA duurzame commerciële en sociale partnerships tot stand gebracht. Dankzij deze samenwerking, kon ENTRA de laatste 10 jaar, elk jaar, 30 nieuwe jobs creëeren. Meer dan 75% van deze jobs worden ingevuld door personen met gezondheidsproblemen of met een fysische, een psychologische, een sensoriële of een mentale beperking. Deze medewerkers zijn tewerkgesteld in verschillende departementen (industriële onderaanneming, administratie, Contact Center, …). In septembre 2010 behaalde ENTRA een ISO 9001 certificatie voor haar Managementsysteem met betrekking tot Sociale Doelstellingen. Tot op heden mochten in ons land slechts 2 bedrijven deze erkenning ontvangen. 

Als beschutte werkplaats moet ENTRA er dagelijks voor zorgen dat de arbeidshandicap en de sociale beperkingen van haar medewerkers zo goed mogelijk beheerd worden en dat er steeds wordt vooruitgegaan op economisch vlak.

Vijftien jaar ISO 9000 certificatie heeft ENTRA ertoe geleid om haar « management van sociale doelstellingen » in haar ISO 9001 certificatie te laten opnemen. Dat was voor ENTRA een evidentie. Het uitgangspunt is dat het sociale en het economische op de zelfde manier worden beheerd (organisatie, management, evaluaties, audits, …). Het bedrijf heeft dus een tweede kwaliteitsmethode ontwikkeld gebaseerd op dezelfde managementprincipes als deze die voor quality worden gebruikt maar dan wel toegespitst op een specifiek doelgroep : de werknemers met een handicap.

Twee complementaire sytemen

In het schema van klassiek kwaliteitsmanagement zijn de werknemers « ressources » van het systeem. ENTRA gaat hier verder door het principe om te keren: de medewerkers zijn ‘de klant’ van het tweede gecertificeerde systeem en de

externe klanten worden ‘leveranciers’ van kwalitatieve jobs (bij ENTRA zelf wordt dat omgekeerde ISO genoemd). De twee systemen zijn dus complementair en worden op geïntegreerde manier aangewend met het oog op : (1) de tevredenheid van de klanten (door hen producten en diensten aan te bieden die beantwoorden aan hun verwachtingen en behoeften); (2) de tevredenheid van de werknemers (door hen een werkomgeving ter beschiking te stellen die beantwoordt aan de specificaties van hun handicap). Het succes en de eenvoudigheid van het systeem heeft in Wallonië een officieel karakter aangenomen aangezien deze werd opgenomen in de laatste teksten betreffende beschutte werkplaatsen van de Waalse Regering.

Schéma des deux systèmes ISO en place

Figure 1 De twee geïntegreerde kwaliteitsystemen

De kern van het bedrijf

De sociale/aanpassingsdienst van ENTRA speelt een sleutelrol in het systeem door te fungeren als verbeteringsmotor vergelijkbaar met deze aangewend door de quality dienst (evaluatie, audits, advies…). Maar het is eigenlijk het bedrijf in haar geheel die aandacht heeft voor aanpassing aan de beperkingen van haar medewerkers. Volgende acties worden ondermeer aangewend : tevredenheidsenquêtes bij de werknemers van het bedrijf (door een call center van een andere vestiging), evaluaties van klanten/prospecten om na te gaan in hoeverre zij kunnen beantwoorden aan behoeften wat sociale doelstellingen betreft, het bepalen van sociale doelstellingen, het opvolgen van indicatoren, periodieke aangepaste informatie verschaffen aan de medewerkers, de sociale vorming van het omkaderingspersoneel, een gratis 0800 nummer voor het personeel om hun vragen te beantwoorden, de evaluatie van het omkaderingspersoneel in functie van de sociale criteria met het oog op 5 sterren-jobs …

Enquête de satisfaction du personnel
Figure 2 Tevredenheidsenquêtes bij het personeel uitgevoerd door een extern call center

Verantwoord ondernemen : winst voor de klant

Het systeem laat aan ENTRA en haar klanten toe om, naast het welzijn van de werknemers, verantwoord te ondernemen op een berekend en gecontroleerde wijze. ENTRA kan hen op die manier als het ware een barometer aanbieden van de sociale impact van de klant wat betreft de tewerkstelling van personen met een handicap. Zowel bij outsourcing als bij de integratie van medewerkers van ENTRA bij het personeel van de klant heeft ENTRA een tool in handen op zowel economisch als sociaal vlak. Opportuniteiten met betrekking tot goedkope en kwalitatieve onderaanneming en die bovendien de klant de mogelijkheid bieden om deze dynamiek op een eenvoudige manier te integreren in hun eigen EFQM of TQM benadering. Een meetinstrument dat elk bedrijf dat streeft naar uitmuntende prestaties wil bezitten.

En de klanten van ENTRA hebben het goed begrepen. Sinds 2010 is het aantal werknemers van 543 naar 750 gestegen.

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s