Mois : mars 2013

Sociaal en bedrijfsmatig meetinstrument

Beschutte werkplaatsen hebben als missie duurzame werkgelegenheid te verschaffen aan personen met een handicap. Sinds 1968 heeft ENTRA duurzame commerciële en sociale partnerships tot stand gebracht. Dankzij deze samenwerking, kon ENTRA de laatste 10 jaar, elk jaar, 30 nieuwe jobs creëeren. Meer dan 75% van deze jobs worden ingevuld door personen met gezondheidsproblemen of met een fysische, een psychologische, een sensoriële of een mentale beperking. Deze medewerkers zijn tewerkgesteld in verschillende departementen (industriële onderaanneming, administratie, Contact Center, …). In septembre 2010 behaalde ENTRA een ISO 9001 certificatie voor haar Managementsysteem met betrekking tot Sociale Doelstellingen. Tot op heden mochten in ons land slechts 2 bedrijven deze erkenning ontvangen.  Lire la suite
Publicités

Mesure sociale et sociétale – un cas vécu

La mission des Entreprises de Travail Adapté (ETA) est de créer des emplois pour des travailleurs en situation de handicap. Depuis 1968, ENTRA conçoit des partenariats commerciaux et sociaux durables. Tant et si bien que, ces 10 dernières années, ENTRA a pu générer plus de 30 emplois nouveaux par an. 75% des emplois créés dans des domaines variés (sous-traitance industrielle, sous-traitance administrative, Contact Center…) concernent des personnes handicapées dont les troubles vont de déficiences physiques, d’organes internes, en passant par des déficiences sensorielles, comportementales ou encore mentales. En septembre 2010, ENTRA est devenue une des deux entreprises belges certifiées ISO 9001 pour son système de Management des Buts Sociaux.

Lire la suite